Tenim el servei legal que vostè necessita

Tots els serveis que s’ofereixen en aquesta web són prestats a distància. Si es troba interessat en una prestació presencial pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del següent formulari.

*Els preus indicats son finals i inclouen els impostos que siguin d’aplicació.

Els nostres serveis online

LOPD-GDD & LSSI-CE

Des de 75€

Compleixi amb la normativa vigent en Protecció de dades personals d’una forma fàcil i segura.

LSSI-CE

69€

Adaptem legalment la pàgina web de la seva organització redactant els textos legals necessaris.

Pla d’igualtat

Des de 595€

Elaborem el Pla d’igualtat de la seva organització, així com també realitzem l’Auditoria retributiva.

Registre salarial
(Fins 49 treballadors)

59€

Eviti sancions per no disposar del registre salarial de la seva organització. Calculem els valors mitjans dels salaris de tots els membres de la plantilla, incloent els complements salarials i les percepcions extrasalarials desagregades per sexe.

Auditoria retributiva
(Fins 250 treballadors)

249€

Eviti sancions per no disposar del registre salarial de la seva organització. Comprovem i analitzem si el sistema retributiu de la seva organització compleix amb l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes en matèria de retribució, per tal de garantir la igualtat retributiva per al treball d’igual valor.

Reclamació civil

Analitzem en profunditat la seva reclamació i determinarem el full de ruta a seguir per aconseguir la màxima indemnització, així com també per recuperar la seva dignitat i que es faci justícia.

Reclamació de deutes

Estudiem la viabilitat de la seva reclamació (precripciones, estat de deutor, entre altres qüestions). Reclamem de manera directa, empàtica i adequada buscant, en un primer moment, una solució extrajudicial a la recuperació del seu deute.

Desnonaments

Iniciem el procediment de desnonament enfront l’inquilí per impagament de rendes, subministraments o altres motius que preveu la LAU. Tanmateix, se li reclamarà que aboni la totalitat de les mensualitats pendents i es sol·licitarà el jutjat que aboni les costes judicials.

Delictes tecnològics

Assumim la defensa i l’assessorament tant de víctimes i perjudicats com d’encausats quan es produeixi la comissió de delictes relacionats amb la tecnologia.

Necessites un servei legal presencial? Podem ajudar-te

Abrir conversación
1
¿Cómo le podemos ayudar?
Hola 👋🏻 Gracias por visitar la web de nuestro despacho de abogados. ¿Cómo le podemos ayudar?