Serveis Jurídics

El nostre despatx pot assessorar-li i defensar els seus interessos en diferents serveis legals.

Reclamació civil

Analitzarem en profunditat la seva reclamació i es determinarà el full de ruta a seguir per aconseguir la màxima indemnització, així com també per recuperar la seva dignitat i que es faci justícia.

Exercim reclamacions indemnitzatòries en els següents supòsits:

 • Accidents de circulació
 • Responsabilitat civil i penal per la comissió d’un delicte
 • Danys i perjudicis, així com també tot tipus de danys corporals i morals
 • Negligència mèdica o professional
 • Acomiadaments o deute de salaris

Reclamacions de deutes

Estudiarem la viabilitat de la seva reclamació (prescripcions, estat del deutor, entre altres qüestions). Reclamarem de manera directa, empàtica i adequada buscant, en un primer moment, una solució extrajudicial a la recuperació del seu deute.

En el cas que el seu deutor no atengui a la reclamació de manera satisfactòria per als seus interessos, analitzarem acudir a la via judicial perquè el seu deute sigui satisfet, així com també sol•licitarem una taxació de costes per recuperar les despeses derivades de la seva reclamació.

Desnonaments

Iniciem el procediment de desnonament contra l’inquilí per impagament de rendes, subministraments o altres motius previstos en la LAU. Així mateix, se li reclamarà que aboni la totalitat de les mensualitats pendents i es sol•licitarà al Jutjat que aboni les costes judicials.

Dret Penal Tecnològic

Assumim la defensa i assessorament tant de víctimes i perjudicats, com d’encausats quan es cometin els següents delictes:

 • Suplantació d’identitat o usurpació de la personalitat en internet (Phishing)
 • Difusió d’imatges privades de contingut sexual a la xarxa sense que hi hagi consentiment (Sexting)
 • Assetjament sexual per part d’un adult a un menor (Grooming)
 • Assetjament entre menors per mitjans telemàtics, tant dins com fora de l’àmbit escolar (Ciberbullyng)
 • Atac a l’honor o difamació a una persona (Haters)
 • Vulneració del dret a la intimitat per mitjans telemàtics (Revelació de secrets)
 • Infraccions dels drets d’autor
 • Danys informàtics
 • Vulneració de la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades i dels sistemes informàtics

Escriu-nos, Quin servei necessites?

Obrir conversa
1
Com li podem ajudar?
Hola 👋🏻 Gràcies per visitar la web del nostre despatx d’advocats. Com li podem ajudar?