Serveis de Compliance

El nostre despatx pot assessorar-li i adequar legalment la seva empresa en diferents serveis normatius d’obligat compliment.

Protecció de dades personals (LOPD-GDD)

Adaptem a la seva empresa a les normatives vigents de Protecció de Dades Personals (RGPD 2016/679 i LOPD 3/2018) amb la finalitat de donar compliment a l’obligació de garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, especialment del seu honor i intimitat personal i familiar.

Realitzem les següents actuacions:

 • Redacció del Document de Seguretat i de l’Avaluació d’Impacte, si s’escau
 • Anàlisi de seguretat
 • Indicació de mesures correctores, així com l’establiment de mesures de seguretat
 • Redacció de documents jurídics
 • Contestació de Drets d’interessats i de Requeriments per part de l’AEPD fins a esgotar la via administrativa
 • Nomenament com a Delegat de Protecció de Dades “DPO”
 • Assessorament jurídic

LSSI-CE & E-commerce

Adaptem a la seva empresa a la Llei 34/2002 (LSSI-CE), llei d’obligat compliment per a totes les organitzacions que promoguin la seva activitat per mitjans electrònics i persegueixin una finalitat econòmica.

Redactem els següents textos legals:

 • Clàusula del formulari de contacte
 • Política de privadesa
 • Política de privadesa de xarxes socials
 • Avís legal
 • Política de cookies
 • Condicions generals de contractació (E-commerce)
 • Condicions generals de reserva (E-commerce)

Plans d’Igualtat – Bretxa i Registre salarial

Elaborem el Pla d’Igualtat de la seva empresa amb l’objectiu de donar compliment a l’obligació legal, recollida a la LO 3/2007 i el RDL 6/2019, quan es dóna algun dels següents supòsits:

 • Empreses de 50 a 100 treballadors en plantilla, haurà de comptar amb el Pla d’Igualtat abans del 7 de març de 2022.
 • Empreses de 101 a 150 treballadors en plantilla, haurà de comptar amb el Pla d’Igualtat abans del 7 de març de 2021.
 • Empresas de 151 a 250 treballadors en plantilla, haurà de comptar amb el Pla d’Igualtat abans del 7 de març de 2020.
 • Independentment de la grandària de l’empresa, quan ho estableixi el conveni col•lectiu o quan les autoritats així ho exigeixin.
 • En licitacions amb Administracions Públiques, és molt freqüent que s’estableixin clàusules que premiïn l’existència d’un Pla d’Igualtat o que directament obliguin a elaborar-ho.

Escriu-nos, Quin servei necessites?

Obrir conversa
1
Com li podem ajudar?
Hola 👋🏻 Gràcies per visitar la web del nostre despatx d’advocats. Com li podem ajudar?